BUDO KARATE
Er zijn 2 soorten karate: sport karate en budo karate. Sport karate is na de tweede wereldoorlog erg populair geworden. Net als judo, kickboksen en MMA is het een manier om fit te worden en je krachten te meten in wedstrijdverband met andere deelnemers. Budo karate is een vorm van karate waarbij jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Er wordt bij het lesgeven uitgegaan van zelfverdediging binnen een burgermaatschappij. Het woord budo staat voor de methode om een conflict te beëindigen. Let wel, een conflict dat jij niet hebt veroorzaakt. Een goede karateka is een bescheiden en liefdevol mens en veroorzaakt geen conflict maar kan er wel in verzeild raken. En wanneer vriendelijkheid en beleefdheid niet meer helpen om een conflict te beëindigen (en je niet kunt vluchten) dan biedt budo karate je een simpel en effectief gevechtssysteem waarbij initiatief nemen en behouden voorop staat.​​​​​​​
REALISTISCHE CONTEXT
De technieken en gevechtsscenario’s worden getraind in een realistische context waarbij de praktische toepasbaarheid altijd voorop staat. Tactiek, techniek, kracht, zelfkennis en kennis van de Nederlandse wet zijn sleutelfactoren binnen ons opleidingstraject.
ZELFVERDEDIGING
Om te begrijpen wat budo karate is, moeten we kijken naar de reden waarom karate destijds beoefend werd. Karate is op Okinawa ontwikkeld en werd beoefend om zich te beschermen tegen eventuele aanvallen in het dagelijks leven. Karate is daarom geen krijgskunst (martial art) maar een systeem dat ontwikkeld is voor burgers die zich willen verdedigen tegen criminelen en andere ongure types. Praktische toepassingen en maximale effectiviteit zijn kenmerken van het systeem om een conflict zo snel mogelijk een halt toe te roepen. Dat is waar budo karate voor staat: "Het ongewapende pad naar beëindiging van een conflict." Eigenlijk is dit ook de reden waarom vandaag de dag mensen vaak een vechtsport oppakken. Men wil zich veiliger voelen op straat.​​​​​​​​​​​​​​
KATA, KIHON, KATA ÉN BUNKAI
Karate biedt een compleet systeem waarmee je in staat wordt gesteld om je te verdedigen tegen een persoon met kwade bedoelingen. De kata ligt zoals gezegd, hieraan ten grondslag.
Kata is een systeem van technieken welke in een vaste volgorde wordt getraind. De technieken zijn erg effectief en hebben de functie om een conflict snel te beëindigen. Één van de meest gevreesde karateka van Okinawa, de legendarische Choki Motobu zei het volgende over kata:
"De technieken van de kata zijn niet ontwikkeld om te worden gebruikt tegen een andere vechter, in de ring of op het slagveld maar tegen een crimineel of een gewelddadig persoon."
Kata werkt dan ook het beste op korte afstand tegen iemand die kwaad in de zin heeft en geen karate beoefent. Kata leert ons zelfverdediging in situaties waarbij geweld gebruikt wordt waarmee we niet hebben ingestemd. Daarnaast trainen we kihon, waarbij we bepaalde technieken of combinaties van technieken trainen om ze vervolgens in noodsituaties toe te kunnen passen. En we trainen kumite. Hierbij sparren we met elkaar om gevoel te krijgen op het gebied van tactiek, techniek en timing. Dit is budo karate. We trainen het complete pakket. We trainen de technieken individueel en met elkaar. Op stootkussens en op focuspads. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het mentale aspect van conflictvermijding, conflicthantering, zelfbescherming en zelfverdediging.
KENSHŌ KAI
Kenshō is een term uit het Japanse Zen-boeddhisme. KEN betekent "zien" en SHO betekent "natuur" of "wezen". Kai staat voor "huis" en Kenshō Kai betekent dat je traint in het huis waar je eigen ware aard gezien en geaccepteerd wordt. De vaak als synoniem gebruikte term Satori, (moment van inzicht of verlichting), verwijst naar de ervaring van Kenshō. We trainen met veel inzet en respect voor elkaar. Dat betekent dat eenieder op zijn/haar niveau, luisterend naar zijn/haar lichaam del kan nemen aan de trainingen. We lopen schouder aan schouder op het pad dat budo karate is. Een pad dat een heel leven kan duren.​​​​​​​..
Back to Top